Primeri fotografij z maturantskih plesov

FOTO STUDIO

Predstavitev plesnih parov

Predstavitev maturantov

Razredna fotografija

Primeri časovnic